Zadejte údaje:

Jak dlouho se počítá : {{counter}} sec.


Start :


Kolik času má uběhnout :


Konec (kdy skončí odpočet): {{endh}}:{{("00"+endm).slice(-2)}}

(Start + Kolik času má uběhnout - aktuální čas)


S přestávkou ?

Kolik odpracováno H:M:

Konec přestávky H:M:


Za jak dlouho je konec: {{zbyvah }}:{{("00"+zbyvam).slice(-2)}}:{{("00"+zbyvas).slice(-2)}}


(Záporná hodnota znamená překročení odpočtu)


Zpátky na hlavní stránku